momente şi schiţe de informatică

Taguri

30 de ani
În 1978 a fost lansat primul program "Hello world!":
Brian Kernighan şi Dennis Ritchie - "The C Programming Language" (1978).

Articolul 50 oct-2011

"Hello World!" sep-2007

arbore parțial minimal
for( T = ;  // G = (V, E) graf conex dat
     T ≠ V; 
     T += muchia de cost minim care conectează T cu G — T
);  // Jarník 1930, Prim 1956  

Implementarea, de la minimal la eficient apr-2009

Array
în javaScript, obiectele pot fi extinse dinamic

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

Extinderea obiectului Array cu o metodă quickSort() nov-2008

AsciiMath

Recapitularea pentru bacalaureat - între PDF-uri şi site utilitar jul-2013

Reprezentarea funcţiilor (javaScript, MathML, canvas) may-2013

assembler

Limbaje şi Calculator (de la nivel-înalt, la microprocesor) may-2008

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

"Hello World!" sep-2007

AWK
Alfred Aho, Peter Weinberger, and Brian Kernighan

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

bacalaureat
or BAC for short

Studiul datelor examenului de bacalaureat din 2016 (folosind R) sep-2016

Distribuţia mediilor bacalaureatului sep-2016

sinteză: "Bacalaureat 2015 - de la forma microsoftizată, la R" aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (V: sumarizări pe intervale şi judeţe) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (IV: probe, note şi medii) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (III: competenţe lingvistice) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (II: statistici şi interpretări) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (I: curăţarea datelor) jul-2016

Variantele subiectelor de bacalaureat şi principiul "less is more" sep-2013

Recapitularea pentru bacalaureat - între PDF-uri şi site utilitar jul-2013

background-position
proprietate CSS care permite poziţionarea unei imagini în cadrul unui element DOM, făcând vizibilă eventual numai o anumită zonă din acea imagine.

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Poziţionarea procentuală a unei piese dintr-un sprite jun-2012

backtracking

Trasarea şi restrângerea căutării, în metoda backtracking mar-2014

Modelare C++ pentru probleme hamiltoniene mar-2014

Introducere practică în Prolog (I) jun-2011

În jurul unei probleme de echilibru (II) may-2011

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

Bash
Brian Fox, 1989
shell (interpretor de comenzi și de scripturi) pentru Unix

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Script Bash pentru generarea modulelor într-o aplicaţie symfony jul-2010

bază de date

Recapitularea pentru bacalaureat - între PDF-uri şi site utilitar jul-2013

Constituirea unei baze de date, colectând cu Python de pe Web mar-2012

Model Web pentru încadrarea şi orarul unei şcoli jun-2010

Tabelul unic versus "bază de date" (între practică şi teorie) oct-2009

bookmarklet

Articolul 50 oct-2011

Un bookmarklet pentru calculul dinamic al mediei şcolare jul-2009

Borland C++

Borland C++ compiler 5.5 nov-2008

C

Exerciţii de programare în C, C++ oct-2008

C++

Notaţia prefix canonică şi reprezentarea DOT a expresiei jun-2014

Algoritm pentru descrierea DOT a arborelui sintactic al unei expresii jun-2014

Arbori aritmetici şi expresii uzuale may-2014

Trasarea şi restrângerea căutării, în metoda backtracking mar-2014

Modelare C++ pentru probleme hamiltoniene mar-2014

Generarea expresiilor aritmetice cu patru operanzi feb-2014

Generarea directă a unui ciclu eulerian, în grafurile complete feb-2014

Model C++ de graf şi submodel de graf eulerian jan-2014

Producţii De Bruijn dintr-un model minimal de graf jan-2014

Generarea directă a unor şiruri De Bruijn binare jan-2014

Aplicaţii elementare ale metodei Monte Carlo dec-2013

"Elemente de OOP" la clasa a XI-a - modelarea matricelor nov-2013

"Hello" şi "Goodbye" - constructor, destructor şi this în C++ oct-2013

Lecţie recapitulativ-anticipativă la începutul clasei a XI-a şi complemente oct-2013

Calculul coeficienţilor binomiali feb-2012

În jurul unei probleme de echilibru (II) may-2011

În jurul unei probleme de echilibru (I) may-2011

Exerciţii de programare în C, C++ oct-2008

C++11

Două exemple de reducere/acumulare funcţională dec-2015

Structura de memorie adecvată generării unui orar fără ferestre dec-2014

Notaţia prefix canonică şi reprezentarea DOT a expresiei jun-2014

Arbori aritmetici şi expresii uzuale may-2014

canvas

Trasarea şi restrângerea căutării, în metoda backtracking mar-2014

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Reprezentarea funcţiilor (javaScript, MathML, canvas) may-2013

Construim grafice de funcţii, folosind javaScript şi canvas may-2013

Construim o histogramă, folosind javaScript şi canvas may-2013

CGI

Lecţie recapitulativ-anticipativă la începutul clasei a XI-a şi complemente oct-2013

Corelarea a două site-uri cu Django şi mod_wsgi sep-2012

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

CNP

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Validarea unui CNP mar-2010

codul ASCII si generarea caracterelor
Când se apasă o tastă, în bufferul tastaturii se înregistrează un anumit cod numeric numit scan code, corespunzător poziţiei tastei în cadrul tastaturii; codul respectiv permite selectarea unei anumite intrări într-un tabel de coduri preexistent, de unde se determină eventual codul ASCII corespunzător (care este un număr 0..255, nu reprezintă forma grafică obişnuită a literei!); prin ce mecanisme, acest cod este transpus pe ecran în forma grafică obişnuită pentru litere? Aproape evident, există un tabel în care fiecare cod ASCII de caracter selectează printr-un anumit mecanism, descrierea grafică necesară afişării acelui caracter.

Limbaje şi Calculator (de la nivel-înalt, la microprocesor) may-2008

combinatorică

În jurul unei probleme de echilibru (I) may-2011

conversii
Crafty
http://en.wikipedia.org/wiki/Crafty

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

CRUD
Create (INSERT), Retrieve (SELECT), Update (UPDATE), Delete (DELETE)
operaţiile de bază care trebuie asigurate aplicaţiilor care folosesc baze de date

Aplicaţie PHP pentru operaţii CRUD pe o bază de date jan-2010

CSS

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Poziţionarea procentuală a unei piese dintr-un sprite jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

O aplicaţie pentru browser, cu determinanţi şi sisteme liniare nov-2007

CSV

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Cu Perl, de la ORAR.XLS (orarul şcolii) la Web oct-2009

cuprins
De Bruijn

Producţii De Bruijn dintr-un model minimal de graf jan-2014

Generarea directă a unor şiruri De Bruijn binare jan-2014

debug
Tim Paterson, creatorul sistemului de operare DOS (1980)
asamblor, dezasamblor, hex-dumper (DOS, Windows)
Windows a preluat din DOS şi continuă să menţină (aproape intact) două bijuterii de program "utilitar": debug şi edit (pe lângă interpretorul de comenzi COMMAND.COM, actualmente "cmd.exe").

Limbaje şi Calculator (de la nivel-înalt, la microprocesor) may-2008

determinanți
Dijkstra

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

Django
Django 1.4 framework web bazat pe Python

Transferarea unei baze de date din MySQL în PostgreSQL jan-2018

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Rezolvarea practică a unei chestiuni de bidirecţionalitate sep-2014

Prevenirea duplicării câmpurilor de tip TEXT sep-2014

O aplicaţie Web cu Django şi jQuery: colecţii de partide aug-2014

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Form-Django dinamic, cu MultiWidget pentru note şi absenţe feb-2013

Experimente de modelare a datelor (Python, Django şi SQL) jan-2013

Un exemplu de lucru cu formulare dinamice, în Django jan-2013

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Corelarea a două site-uri cu Django şi mod_wsgi sep-2012

Doctrine
DOM
Document Object Model
O interfaţă de programare OOP ("object-oriented") pentru documente HTML şi XML.
Documentul curent este reprezentat printr-un grup structurat de noduri şi obiecte (având proprietăţi şi metode) care pot fi accesate din programe (care astfel, pot modifica structura, stilul sau conţinutul documentului respectiv).
Există implementări pentru DOM şi în alte limbaje (Perl, PHP, etc.) - pe lângă javaScript.

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

O aplicaţie cu tabele dinamice (situaţia şcolară) apr-2008

Grila coeficienţilor - introducere practică în XML şi XSLT jul-2007

DOT
dot -Tpng -Kcirco -o filename.png filename.dot

Algoritm pentru descrierea DOT a arborelui sintactic al unei expresii jun-2014

Generarea directă a unui ciclu eulerian, în grafurile complete feb-2014

Model C++ de graf şi submodel de graf eulerian jan-2014

Producţii De Bruijn dintr-un model minimal de graf jan-2014

drum hamiltonian

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

drumul calului
DynarchLIB

Aplicaţii Web cu Ymacs, "in-browser Emacs-like editor" nov-2009

ecuația de gradul III

Substratul problemei ("inside-out") nov-2007

Emacs

Aplicaţii Web cu Ymacs, "in-browser Emacs-like editor" nov-2009

env

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

Evaluare naţională
determină liceul în care este admis absolventul de 8 clase

Studiul datelor evaluării naţionale din 2016 (folosind R) oct-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea a III-a) apr-2016

Medii judeţene apr-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea a II-a) apr-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea I) mar-2016

Statistici pe probe şi grupe de medii, folosind R mar-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea a II-a) mar-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Excel
aplicaţie de calcul tabelar (Microsoft EXCEL; Google Spreads; Gnumeric; LibreOffice Calc)

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Simularea aruncării zarului jan-2016

Daţi-mi un exemplu... dec-2015

factorial
factorial(n) = 2*3*4*...*n (notat n! - Christian Kramp, 1808)
produsul primelor n numere naturale

Lecţie recapitulativ-anticipativă la începutul clasei a XI-a şi complemente oct-2013

Experimente cu factoriale in javaScript dec-2008

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

Subrutină performantă pentru calculul factorialului oct-2007

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

FEN
Forsyth–Edwards Notation (sec. XIX şi 1993)
înregistrează o poziţie de şah (inclusiv informaţii contextuale)
sub forma unui şir de caractere.

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

PGNbrowser widget Demo and Complements may-2012

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

Firefox

Experimente cu PDF-uri, iframe şi Google Drive jul-2013

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Un bookmarklet pentru calculul dinamic al mediei şcolare jul-2009

forma binară

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

forma zecimală

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

FORTRAN
IBM Mathematical FORmula TRANslation System

Limbajul expresiilor aritmetice may-2014

funcții

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

funcţii complexe
reprezentarea punctelor prin numere complexe şi transformări prin funcţii de variabilă complexă

Experimente cu puncte şi pixeli feb-2017

Decoraţiuni hiperbolice (imaginea diferenţei pătratelor) feb-2017

Achiziţii matematice şi creaţie grafică (II) feb-2017

Achiziţii matematice şi creaţie grafică (I) jan-2017

gadget

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Un Google gadget, pentru CMMDC mar-2011

Ganga, Mircea
profesor de matematică, autorul unor manuale de matematică pentru clasele IX-XII

O ecuaţie cu numere complexe, cu NumPy, matplotlib şi GIMP mar-2013

Pe o problemă cu polinoame din manualul de Algebră mar-2013

GCC

Exerciţii de programare în C, C++ oct-2008

GCD
Greatest Common Divisor; algoritmul lui Euclid (extins)

Pe o problemă cu polinoame din manualul de Algebră mar-2013

GeoGebra
pachet software pentru a învăţa interactiv matematică

O problemă de geometrie, cu instrumente moderne sep-2011

git
Linus Torvalds, 2005
pachet de programe (C, bash şi Perl) care iniţial a servit pentru controlul şi actualizarea codului sursă pe parcursul dezvoltării kernelului Linux
//GitHub.com găzduieşte dezvoltări de proiecte folosind git.

Aplicaţie Web pentru gestionarea încadrării şi orarului unei şcoli jul-2010

GMP

"Hello World!" sep-2007

GNU as
GNU Assembler (Gas)

Generarea unui orar fără ferestre, sau cu cel mult câte una jan-2015

Limbaje şi Calculator (de la nivel-înalt, la microprocesor) may-2008

"Hello World!" sep-2007

Gnumeric
free software for statistical analysis and other scientific tasks

Simularea aruncării zarului jan-2016

Google Drive

Experimente cu PDF-uri, iframe şi Google Drive jul-2013

graf

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Modelare C++ pentru probleme hamiltoniene mar-2014

Generarea directă a unui ciclu eulerian, în grafurile complete feb-2014

Model C++ de graf şi submodel de graf eulerian jan-2014

Producţii De Bruijn dintr-un model minimal de graf jan-2014

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

grafice

Construim grafice de funcţii, folosind javaScript şi canvas may-2013

O ecuaţie cu numere complexe, cu NumPy, matplotlib şi GIMP mar-2013

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

grafice de funcții
graphviz

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

grep

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

handler
subrutină asociată unui obiect, a cărei execuţie urmează să fie declanşată în momentul când obiectul sesizează un anumit eveniment.

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Hello World
Hierholzer
Carl Hierholzer

Generarea directă a unui ciclu eulerian, în grafurile complete feb-2014

Model C++ de graf şi submodel de graf eulerian jan-2014

Histogramă

Construim o histogramă, folosind javaScript şi canvas may-2013

HTML

Rezolvarea practică a unei chestiuni de bidirecţionalitate sep-2014

O aplicaţie Web cu Django şi jQuery: colecţii de partide aug-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

Un exerciţiu de editare HTML, cu SQL şi Python mar-2012

O aplicaţie pentru browser, cu determinanţi şi sisteme liniare nov-2007

iGoogle
serviciu Google (2005 - Google Personalized Homepage)
permite oricui şi-a creat un cont Google să-şi creeze o pagină Web (personalizând pagina http://google.com/ standard), care va fi păstrată pe un server Google.

Un Google gadget, pentru CMMDC mar-2011

int

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIV) jul-2012

Rangul elementului din mijloc nov-2008

int 0x80

"Hello World!" sep-2007

iterativ

Saltul recursiv şi alergarea iterativă mar-2009

încadrare și orar școlar

Formularea orarului, cu Python şi Sphinx sep-2011

Aplicaţie Web pentru gestionarea încadrării şi orarului unei şcoli jul-2010

Cu Perl, de la ORAR.XLS (orarul şcolii) la Web oct-2009

javaScript
Brendan Eich, 1995

Două exemple de reducere/acumulare funcţională dec-2015

Determinarea numărului de ferestre dintr-un orar nov-2014

Rezolvarea practică a unei chestiuni de bidirecţionalitate sep-2014

Trasarea şi restrângerea căutării, în metoda backtracking mar-2014

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Reprezentarea funcţiilor (javaScript, MathML, canvas) may-2013

Construim grafice de funcţii, folosind javaScript şi canvas may-2013

Construim o histogramă, folosind javaScript şi canvas may-2013

Date (valori "brute") şi obiecte interne jan-2013

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (X) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

Şah cu Fruit şi Crafty aug-2011

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Un Google gadget, pentru CMMDC mar-2011

Aplicaţii Web cu Ymacs, "in-browser Emacs-like editor" nov-2009

Un bookmarklet pentru calculul dinamic al mediei şcolare jul-2009

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

Implementarea, de la minimal la eficient apr-2009

Saltul recursiv şi alergarea iterativă mar-2009

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

Experimente cu factoriale in javaScript dec-2008

Extinderea obiectului Array cu o metodă quickSort() nov-2008

Implicarea browserului în studiul convergenţei nov-2008

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

Distribuirea calculului factorialului: CGI şi Javascript nov-2007

O aplicaţie pentru browser, cu determinanţi şi sisteme liniare nov-2007

jQuery
John Resig, 2006
http://jquery.com (write less, do more)
bibliotecă javaScript care ușurează selectarea și manipularea obiectelor dintr-un document Web, gestionarea evenimentelor asociate și dezvoltarea de aplicații Ajax.

Reducerea numărului de ferestre pe orarul şcolar al unei zile nov-2014

O aplicaţie Web cu Django şi jQuery: colecţii de partide aug-2014

Experimente cu PDF-uri, iframe şi Google Drive jul-2013

Reprezentarea funcţiilor (javaScript, MathML, canvas) may-2013

Construim grafice de funcţii, folosind javaScript şi canvas may-2013

Construim o histogramă, folosind javaScript şi canvas may-2013

Un exemplu de lucru cu formulare dinamice, în Django jan-2013

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Articolul 50 oct-2011

Plugin jQuery pentru paginarea unui tabel HTML aug-2009

Un plugin jQuery pentru calculul dinamic al mediei şcolare jun-2009

JSON

Reformularea orarului generat de "asc-orare", cu Python și Sphinx oct-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVI) jul-2012

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

knight

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Saltul recursiv şi alergarea iterativă mar-2009

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

LAMP
colecţie software open source pentru dezvoltarea de aplicaţii Web:
Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Aplicaţie Web pentru gestionarea încadrării şi orarului unei şcoli jul-2010

Introducere elementară în framework-ul PHP symfony jul-2010

LaTex
limbaj de marcare a documentelor (separă prezentarea de conţinut!)
Leslie Lamport 1980 (Donald Knuth 1978)

Recapitularea pentru bacalaureat - între PDF-uri şi site utilitar jul-2013

de la HTML la PDF (cu Perl şi LaTex) dec-2007

Limbaje și Calculator
limite

Implicarea browserului în studiul convergenţei nov-2008

Linux
Linus Torvalds, 1991
UNIX 1969 AT&T's Bell Laboratories (Ken Thompson, Dennis Ritchie, etc.); scris iniţial în limbaj de asamblare, apoi în C.
GNU (a project to develop "a sufficient body of free software [...] to get along without any software that is not free.") - Richard Stallman, 1983
Linux este sistemul de operare adoptat de GNU. Distribuţii: Debian, Ubuntu, etc.

Depistarea şi eliminarea unor obiecte PDF, folosind comenzi din patrimoniul Linux-ului şi modulul pyPdf aug-2013

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Script Bash pentru generarea modulelor într-o aplicaţie symfony jul-2010

"Hello World!" sep-2007

lipsa de idei

O aplicaţie pentru browser, cu determinanţi şi sisteme liniare nov-2007

long double
pentru numere de până la 4933 cifre zecimale

Calculul coeficienţilor binomiali feb-2012

Math::BigInt

"Hello World!" sep-2007

MathML
Mathematical Markup Language

Reprezentarea funcţiilor (javaScript, MathML, canvas) may-2013

MD5
message-digest

Prevenirea duplicării câmpurilor de tip TEXT sep-2014

media școlară
media școlară birocratică

Matematica spune că 0.4999... = 0.5

Media şcolară matematică a notelor 9, 10, 10 şi respectiv în teză, 9 - va fi 9.4999... = 9.50, adică media şcolară va fi 10.

Dar deobicei regulile nu sunt făcute de cei care s-ar pricepe; "media se calculează cu două zecimale exacte şi apoi se rotunjeşte " - deci media este 9.49, adică 9 (nu 10).

Articolul 50 oct-2011

Un plugin jQuery pentru calculul dinamic al mediei şcolare jun-2009

memoizare
memoization

Calculul coeficienţilor binomiali feb-2012

Microsoftizare
Simplificarea grosolană şi aservită a informatizării şi implicit, a informaticii şi a învăţământului informatic (incluzând şi proba de "competenţe digitale"), la mecanica point-and-click şi la produsele Microsoft Office

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (I: curăţarea datelor) jul-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

mmap()

"Hello World!" sep-2007

Model-View-Controller

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Tabelul unic versus "bază de date" (între practică şi teorie) oct-2009

modelare obiectuală

Date (valori "brute") şi obiecte interne jan-2013

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

Un bookmarklet pentru calculul dinamic al mediei şcolare jul-2009

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

O aplicaţie pentru browser, cu determinanţi şi sisteme liniare nov-2007

MySQL
Michael Widenius, David Axmark 1994
RDBMS server (multi-user acces la baze relaţionale de date)
componentă LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python) - software-ul de dezvoltare a aplicaţiilor Web
utilizat de proiecte free-software: WordPress, Wikipedia, Flickr, Google, YouTube, Facebook, etc.
achiziţionat de Sun Microsystems (2008; US1$ billion), apoi de Oracle(2010)
Oracle a promis păstrarea licenţei GNU General Public Licence (GPL) până în 2015

Transferarea unei baze de date din MySQL în PostgreSQL jan-2018

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Prevenirea duplicării câmpurilor de tip TEXT sep-2014

O aplicaţie Web cu Django şi jQuery: colecţii de partide aug-2014

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Experimente de modelare a datelor (Python, Django şi SQL) jan-2013

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Un exerciţiu de editare HTML, cu SQL şi Python mar-2012

Constituirea unei baze de date, colectând cu Python de pe Web mar-2012

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Model Web pentru încadrarea şi orarul unei şcoli jun-2010

Tabelul unic versus "bază de date" (între practică şi teorie) oct-2009

Înlocuirea unor porţiuni dintr-un tabel MySql mar-2008

Nasm
Netwide Assembler (Simon Tatham, 2004)
x86 assembler (Windows, Unix-like, Mac OS, DOS)

Limbaje şi Calculator (de la nivel-înalt, la microprocesor) may-2008

numere complexe

Substratul problemei ("inside-out") nov-2007

Octave

GNU Octave, version 3.2.4
Copyright (C) 2009 John W. Eaton and others.

Simularea aruncării zarului jan-2016

Daţi-mi un exemplu... dec-2015

Pe o problemă cu polinoame din manualul de Algebră mar-2013

Olimpiadă

Relevanţă şi omisiuni mar-2013

paginare

Plugin jQuery pentru paginarea unui tabel HTML aug-2009

parser
analiză sintactică şi lexicală a unui anumit text

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

partiţii

Introducere practică în Prolog (I) jun-2011

În jurul unei probleme de echilibru (II) may-2011

În jurul unei probleme de echilibru (I) may-2011

Pascal

Şablonul "return 0; ELSE return 1" (mot-à-mot din Pascal în C) dec-2008

Pascal versus C

Şablonul "return 0; ELSE return 1" (mot-à-mot din Pascal în C) dec-2008

PDF
Portable Document Format (Adobe Systems, 1993)
format de fişier pentru comunicarea documentelor, independent de hardware şi sistem de operare

Reducerea la regiunea vizibilă şi "împăturirea" unor pagini PDF aug-2013

Modificarea unor pagini PDF, folosind python-pyPdf aug-2013

Depistarea şi eliminarea unor obiecte PDF, folosind comenzi din patrimoniul Linux-ului şi modulul pyPdf aug-2013

Trei pagini PDF în una, folosind Python jul-2013

Experimente cu PDF-uri, iframe şi Google Drive jul-2013

Investigarea unor fişiere PDF jul-2013

de la HTML la PDF (cu Perl şi LaTex) dec-2007

perl
Larry Wall 1987 (Perl 5.004 în 1997)
There's more than one way to do it (TMTOWTDI)
Easy things should be easy and hard things should be possible

Momente ale problemei orarului may-2015

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (X) jul-2012

Calculul coeficienţilor binomiali feb-2012

Validarea unui CNP mar-2010

Cu Perl, de la ORAR.XLS (orarul şcolii) la Web oct-2009

Integrarea algoritmului lui Dijkstra may-2009

de la HTML la PDF (cu Perl şi LaTex) dec-2007

"Hello World!" sep-2007

Adăugarea cuprinsului, folosind XML::Twig aug-2007

PGN
Portable Game Notation (1993, Steven J. Edwards)
format text pentru reprezentarea unei partide de şah (fişier .pgn)

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (X) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

PGNbrowser widget Demo and Complements may-2012

Şah cu Fruit şi Crafty aug-2011

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

PHP
Rasmus Lerdorf, 1995
iniţial, un set de scripturi Perl; dezvoltat apoi în C.
Scripturile în PHP conţinute într-o pagină Web sunt executate pe server şi rezultatele execuţiei sunt intercalate corespunzător în acea pagină (după aceea, pagina este returnată browserului care a cerut-o)

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Script Bash pentru generarea modulelor într-o aplicaţie symfony jul-2010

Introducere elementară în framework-ul PHP symfony jul-2010

Aplicaţie PHP pentru operaţii CRUD pe o bază de date jan-2010

Aplicaţii Web cu Ymacs, "in-browser Emacs-like editor" nov-2009

"Hello World!" sep-2007

PHP mysqli

Tabelul unic versus "bază de date" (între practică şi teorie) oct-2009

plata sumei în monede

Introducere practică în Prolog (II) jun-2011

plugin

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Plugin jQuery pentru paginarea unui tabel HTML aug-2009

Un plugin jQuery pentru calculul dinamic al mediei şcolare jun-2009

point-and-click

Informatica evoluează, învăţământul nu! apr-2008

PostgreSQL
server de baze de date

Transferarea unei baze de date din MySQL în PostgreSQL jan-2018

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Prim

Implementarea, de la minimal la eficient apr-2009

problema Damelor

Lecţie recapitulativ-anticipativă la începutul clasei a XI-a şi complemente oct-2013

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

problema rucsacului

Introducere practică în Prolog (II) jun-2011

Prolog
Alain Colmerauer 1972
Robert Kowalski - "Logic for Problem Solving", 1979
(cap. 5: The Procedural Interpretation of Horn Clauses / "Algorithm = Logic + Control")
David H. D. Waren, 1983 - WAM, "Waren Abstract Machine" (mediul de execuţie pentru Prolog)

Limbajul expresiilor aritmetice may-2014

Introducere practică în Prolog (II) jun-2011

Introducere practică în Prolog (I) jun-2011

În jurul unei probleme de echilibru (II) may-2011

pyparsing
construieşte în Python şi aplică gramatici

Reformularea orarului generat de "asc-orare", cu Python și Sphinx oct-2014

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

Python

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Legăturile ecuaţiei cubice (partea I) jul-2017

sinteză: "Bacalaureat 2015 - de la forma microsoftizată, la R" aug-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Două exemple de reducere/acumulare funcţională dec-2015

O chestiune de organizare a codului nov-2014

Reformularea orarului generat de "asc-orare", cu Python și Sphinx oct-2014

Rezolvarea practică a unei chestiuni de bidirecţionalitate sep-2014

Prevenirea duplicării câmpurilor de tip TEXT sep-2014

O aplicaţie Web cu Django şi jQuery: colecţii de partide aug-2014

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

Modelarea şi înregistrarea datelor dintr-o colecţie de partide de şah jul-2014

Prelucrări de text PGN şi adnotarea partidelor de şah jul-2014

Pânzele drumurilor hamiltoniene pe graful calului 5x5 mar-2014

Generarea directă a unui ciclu eulerian, în grafurile complete feb-2014

Aplicaţii elementare ale metodei Monte Carlo dec-2013

Reducerea la regiunea vizibilă şi "împăturirea" unor pagini PDF aug-2013

Modificarea unor pagini PDF, folosind python-pyPdf aug-2013

Depistarea şi eliminarea unor obiecte PDF, folosind comenzi din patrimoniul Linux-ului şi modulul pyPdf aug-2013

Trei pagini PDF în una, folosind Python jul-2013

O ecuaţie cu numere complexe, cu NumPy, matplotlib şi GIMP mar-2013

Pe o problemă cu polinoame din manualul de Algebră mar-2013

Form-Django dinamic, cu MultiWidget pentru note şi absenţe feb-2013

Experimente de modelare a datelor (Python, Django şi SQL) jan-2013

Un exemplu de lucru cu formulare dinamice, în Django jan-2013

Modele de date pentru reflectarea situaţiei şcolare, cu Python şi Django dec-2012

Un calcul de medii, intermediat de Python dec-2012

Corelarea a două site-uri cu Django şi mod_wsgi sep-2012

Un exerciţiu de editare HTML, cu SQL şi Python mar-2012

Constituirea unei baze de date, colectând cu Python de pe Web mar-2012

Calculul coeficienţilor binomiali feb-2012

Formularea orarului, cu Python şi Sphinx sep-2011

"Hello World!" sep-2007

qsort

Extinderea obiectului Array cu o metodă quickSort() nov-2008

R
R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Legăturile ecuaţiei cubice oct-2017

Radicalul cercului sep-2017

Legăturile ecuaţiei cubice (partea a IV-a) aug-2017

Legăturile ecuaţiei cubice (partea a III-a) aug-2017

Legăturile ecuaţiei cubice (partea a II-a) jul-2017

Legăturile ecuaţiei cubice (partea I) jul-2017

Fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii - partea a patra jun-2017

Fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii - partea a treia jun-2017

Fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii - partea a doua jun-2017

Fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii - partea I may-2017

Program R (I) pentru fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii apr-2017

Un program R pentru fractalii Newton ai rădăcinilor unităţii apr-2017

Curbele de nivel şi graficele unor cubice plane implicite apr-2017

Obţinerea decoraţiunilor prin modularea valorilor unor expresii mar-2017

Experimente cu puncte şi pixeli feb-2017

Decoraţiuni hiperbolice (imaginea diferenţei pătratelor) feb-2017

Achiziţii matematice şi creaţie grafică (II) feb-2017

Achiziţii matematice şi creaţie grafică (I) jan-2017

Experiment, greşeli şi creaţie grafică jan-2017

Program R de creaţie grafică dec-2016

Defectele pachetului meu de creaţie grafică dec-2016

Creaţie grafică (croşetare) folosind R dec-2016

Experimente de grafică folosind R dec-2016

Grafică statistică şi grafică "artistică", pentru două variabile nov-2016

Studiul datelor evaluării naţionale din 2016 (folosind R) oct-2016

Studiul datelor examenului de bacalaureat din 2016 (folosind R) sep-2016

Distribuţia mediilor bacalaureatului sep-2016

sinteză: "Bacalaureat 2015 - de la forma microsoftizată, la R" aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (V: sumarizări pe intervale şi judeţe) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (IV: probe, note şi medii) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (III: competenţe lingvistice) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (II: statistici şi interpretări) aug-2016

Un set de date URÂT: rezultatele bacalaureatului (I: curăţarea datelor) jul-2016

Expresii aritmetice în R (partea a III-a) jun-2016

Expresii aritmetice în R (partea a II-a) may-2016

Expresii aritmetice în R (partea I) may-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea a III-a) apr-2016

Medii judeţene apr-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea a II-a) apr-2016

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea I) mar-2016

Statistici pe probe şi grupe de medii, folosind R mar-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea a II-a) mar-2016

Explorarea şi analiza datelor (partea I) feb-2016

Simularea aruncării zarului jan-2016

randomizare

Momente ale problemei orarului may-2015

Lecţie recapitulativ-anticipativă la începutul clasei a XI-a şi complemente oct-2013

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

raport anarmonic

Substratul problemei ("inside-out") nov-2007

recursiv

Saltul recursiv şi alergarea iterativă mar-2009

regexp
expresie regulată

Determinarea numărului de ferestre dintr-un orar nov-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (X) jul-2012

replace()
string.replace(searchValue, replaceValue)
identifică subşirurile care se potrivesc cu 'searchValue' (eventual, o expresie regulată)
şi le înlocuieşte cu 'replaceValue' (eventual, o funcţie returnând şirul cu care se va înlocui)
Nu modifică şirul original, ci returnează şirul rezultat

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

reprezentare 0x88
Alipind la dreapta unei table de şah "reale", o tablă de şah "imaginară" - rezultă o tablă 8x16 în care un index 0..127 corespunde tablei "reale" numai dacă index &= 0x88 este zero (ceea ce simplifică testarea "depăşirii" limitelor tablei reale, pe parcursul generării listei mutărilor legale).

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XII) jul-2012

SAN
"Standard Algebraic Notation" pentru mutările dintr-o partidă de şah

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVII) jul-2012

scopurile rezolvării de probleme
Desigur... satisfacerea temei primite pentru acasă.

Teorema bisectoarei - obsesii şi dileme nov-2015

O problemă de geometrie, cu instrumente moderne sep-2011

screencast
înregistrare (captură) video-audio a unor cadre consecutive de ecran (şi sunet)

Articolul 50 oct-2011

O problemă de geometrie, cu instrumente moderne sep-2011

sed

Un proiect PGN-games cu R, Django şi PostgreSQL oct-2017

Sintetizarea etapelor de înregistrare a datelor dintr-o colecţie PGN aug-2014

sisteme de ecuații
situații școlare

Un calcul de medii, intermediat de Python dec-2012

sort

O aplicaţie cu tabele dinamice (situaţia şcolară) apr-2008

spacer GIF
ideea lui David Siegel 1996
imagine transparentă de 1x1 px, servind pentru a controla spaţiul alb în pagina Web
(de regulă, browserul suprimă caracterele "spaţiu" care urmează unui caracter "spaţiu")

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

Sphinx

O chestiune de organizare a codului nov-2014

Reformularea orarului generat de "asc-orare", cu Python și Sphinx oct-2014

sprite

Browserul face câte un "HTTP request" pentru fiecare <img src="..." /> întâlnit în pagina HTML pe care o încarcă (e drept - salvând în cache imaginile încărcate). Comasând imaginile într-una singură - obţinând un sprite - se reduce categoric numărul de "request"-uri.

Proprietatea CSS background-position va permite selectarea uneia dintre imaginile existente în sprite.

CSS sprites save HTTP requests by using CSS positioning - shifting the X or Y position - to selectively display composite background images.

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Poziţionarea procentuală a unei piese dintr-un sprite jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

SQL

Experimente de modelare a datelor (Python, Django şi SQL) jan-2013

"Centralizatorul" Educaţiei Naţionale - de la Word la XML jun-2007

STL

În jurul unei probleme de echilibru (I) may-2011

Borland C++ compiler 5.5 nov-2008

symfony
Fabien Potencier, 2005
http://www.symfony-project.org/
PHP5 framework pentru dezvoltarea de aplicații Web complexe

Aplicaţie Web pentru gestionarea încadrării şi orarului unei şcoli jul-2010

Script Bash pentru generarea modulelor într-o aplicaţie symfony jul-2010

Introducere elementară în framework-ul PHP symfony jul-2010

SymPy

SymPy is a Python library for symbolic mathematics.

SymPy interactive console

Relevanţă şi omisiuni mar-2013

Pe o problemă cu polinoame din manualul de Algebră mar-2013

șah

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIV) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XI) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (X) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IX) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VI) jun-2012

Poziţionarea procentuală a unei piese dintr-un sprite jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (partea I) may-2012

PGNbrowser widget Demo and Complements may-2012

Şah cu Fruit şi Crafty aug-2011

PGN şi FEN (computer chess) nov-2010

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

Modelarea unor probleme clasice folosind Javascript oct-2008

telnet

Extinderea funcţionalităţii serverului, prin CGI sep-2007

TOC

Adăugarea cuprinsului, folosind XML::Twig aug-2007

triplete pitagoreice primitive

Introducere practică în Prolog (I) jun-2011

vector

În jurul unei probleme de echilibru (I) may-2011

virtual host
gazdă virtuală

Corelarea a două site-uri cu Django şi mod_wsgi sep-2012

Formularea orarului, cu Python şi Sphinx sep-2011

Linux şi aplicaţii Web în 24 de ore apr-2011

Introducere elementară în framework-ul PHP symfony jul-2010

Aplicaţie PHP pentru operaţii CRUD pe o bază de date jan-2010

Warnsdorff

Modelare C++ pentru probleme hamiltoniene mar-2014

Ambiţiile Cavalerului feb-2009

widget

Componentă Web independentă şi reutilizabilă care poate extinde un element existent într-o pagină HTML, generând un nou conţinut HTML, CSS, javaScript şi asociindu-l elementului indicat.

S-ar deosebi de gadget prin următorul aspect: în cazul unui gadget, codul-sursă al acestuia este furnizat de obicei de un server dedicat (altul decât cel pe care se află pagina HTML în care este folosit); în cazul unui widget, fişierul sursă are acelaşi host ca şi pagina care îl include.

Reducerea numărului de ferestre pe orarul şcolar al unei zile nov-2014

Modelarea tablei şi jocului de şah (XX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XIX) aug-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (XVIII) jul-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (VIII) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (V) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (IV) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (III) jun-2012

Modelarea tablei şi jocului de şah (II) may-2012

PGNbrowser widget Demo and Complements may-2012

Word

"Centralizatorul" Educaţiei Naţionale - de la Word la XML jun-2007

WSGI

CGI a fost mult timp, interafaţa standard pentru comunicarea între web-server (Apache, de exemplu) şi web-aplicaţii. CGI creează câte un nou proces pentru fiecare cerere HTTP; în cazul unei aplicaţii bazate pe Perl, Python sau pe un alt interpretor - pentru fiecare nouă cerere HTTP, CGI va lansa câte o nouă instanţă a interpretorului respectiv.

În schimb, module Apache precum mod_perl sau mod_python lansează o singură instanţă a interpretorului, creând apoi câte un subproces pentru fiecare cerere HTTP (fără a mai restarta interpretorul de fiecare dată, ca în cazul CGI). Doar că, interpretorul foloseşte o interfaţă proprie pentru comunicarea server-aplicaţie şi toate aplicaţiile invocate astfel rulează sub un acelaşi User_id/Group_id - putând crea anumite probleme de securitate.

WSGI este o interfaţă între web-server şi aplicaţii Python, suportată de Apache prin modulul mod_wsgi (scris în Python, de Graham Dumpleton).

Corelarea a două site-uri cu Django şi mod_wsgi sep-2012

XLS

Cu Perl, de la ORAR.XLS (orarul şcolii) la Web oct-2009

XML
World Wide Web Consortium (W3C), 1996
Extensible Markup Language

Un Google gadget, pentru CMMDC mar-2011

Adăugarea cuprinsului, folosind XML::Twig aug-2007

Grila coeficienţilor - introducere practică în XML şi XSLT jul-2007

"Centralizatorul" Educaţiei Naţionale - de la Word la XML jun-2007

XML::Twig

Adăugarea cuprinsului, folosind XML::Twig aug-2007

XSLT

Grila coeficienţilor - introducere practică în XML şi XSLT jul-2007

"Centralizatorul" Educaţiei Naţionale - de la Word la XML jun-2007

Ymacs

Media Dinamică

Articolul 50

Drumuri

ŞahStartTemp

25
32
17
4
19
34
14
3
26
33
16
5
31
24
15
18
35
20
2
13
27
6
9
23
30
11
8
21
28
12
22
29
10
7

Ambiţiile Cavalerului

Localităţi

Judeţ:

Constituirea unei baze de date colectând cu Python de pe web

Bliţuri

Load another random Bliţ

//slightchess

Decoraţiuni hiperbolice

SALARII 2017, 2018

//bacMath
variante BAC matematică

Bacalaureat 2015 -
de la forma microsoftizată, la R

modelare ŞAH, I-XX
construcţia unui PGN-browser()

Linux şi aplicaţii Web
în 24 de ore

Orar şcolar - exemplu
după un orar generat de "aSc Orare"

Orar Adjust
ajustează orarul şcolar

30 de ani | arbore parțial minimal | Array | AsciiMath | assembler | AWK | bacalaureat | background-position | backtracking | Bash | bază de date | bookmarklet | Borland C++ | C | C++ | C++11 | canvas | CGI | CNP | codul ASCII si generarea caracterelor | combinatorică | conversii | Crafty | CRUD | CSS | CSV | cuprins | De Bruijn | debug | determinanți | Dijkstra | Django | Doctrine | DOM | DOT | drum hamiltonian | drumul calului | DynarchLIB | ecuația de gradul III | Emacs | env | Evaluare naţională | Excel | factorial | FEN | Firefox | forma binară | forma zecimală | FORTRAN | funcții | funcţii complexe | gadget | Ganga, Mircea | GCC | GCD | GeoGebra | git | GMP | GNU as | Gnumeric | Google Drive | graf | grafice | grafice de funcții | graphviz | grep | handler | Hello World | Hierholzer | Histogramă | HTML | iGoogle | int | int 0x80 | iterativ | încadrare și orar școlar | javaScript | jQuery | JSON | knight | LAMP | LaTex | Limbaje și Calculator | limite | Linux | lipsa de idei | long double | Math::BigInt | MathML | MD5 | media școlară | media școlară birocratică | memoizare | Microsoftizare | mmap() | Model-View-Controller | modelare obiectuală | MySQL | Nasm | numere complexe | Octave | Olimpiadă | paginare | parser | partiţii | Pascal | Pascal versus C | PDF | perl | PGN | PHP | PHP mysqli | plata sumei în monede | plugin | point-and-click | PostgreSQL | Prim | problema Damelor | problema rucsacului | Prolog | pyparsing | Python | qsort | R | randomizare | raport anarmonic | recursiv | regexp | replace() | reprezentare 0x88 | SAN | scopurile rezolvării de probleme | screencast | sed | sisteme de ecuații | situații școlare | sort | spacer GIF | Sphinx | sprite | SQL | STL | symfony | SymPy | șah | telnet | TOC | triplete pitagoreice primitive | vector | virtual host | Warnsdorff | widget | Word | WSGI | XLS | XML | XML::Twig | XSLT | Ymacs