momente şi schiţe de informatică

Situaţie şcolară

Explicaţii   Articole

tastaţi - sau copiaţi dintr-un fişier-text - Nume Prenume medii (unul pe rând)

    

Print

Click în "casetă" şi click-dreapta (Selectare, Copy, Paste, delete)

Dacă aveţi datele într-un fişier-text: selectaţi-le şi Copy (din fişierul respectiv, presupus deschis într-un editor de text) - apoi Paste în casetă.

Există trei utilităţi (click Medii generale), în funcţie de ceea ce introduceţi în casetă:
  — mediile generale ale elevilor - câte un rând Nume Prenume Medii pentru fiecare elev;
  — media generală pentru un elev - un singur rând Nume Prenume Medii pentru acel elev;
  — media generală pentru un obiect - un singur rând Nume obiect, Medii la acel obiect ale elevilor.
În fiecare caz este furnizată şi o statistică pe intervale de medii.

Tabelul mediilor poate fi ordonat (click în antetul coloanei). Rezultatul obţinut - mai puţin diagrama statistică - poate fi tipărit (salvat, etc.) folosind link-ul "Print".

Media Dinamică

Articolul 50

Drumuri

ŞahStartTemp

25
32
17
4
19
34
14
3
26
33
16
5
31
24
15
18
35
20
2
13
27
6
9
23
30
11
8
21
28
12
22
29
10
7

Ambiţiile Cavalerului

Localităţi

Judeţ:

Constituirea unei baze de date colectând cu Python de pe web

Bliţuri

Load another random Bliţ

//slightchess

Decoraţiuni hiperbolice

SALARII 2017

//bacMath
variante BAC matematică

Bacalaureat 2015 -
de la forma microsoftizată, la R

modelare ŞAH, I-XX
construcţia unui PGN-browser()

Linux şi aplicaţii Web
în 24 de ore

Orar şcolar - exemplu
după un orar generat de "aSc Orare"

Orar Adjust
ajustează orarul şcolar